Ungdomar som samtalar i ett klassrum

Språkintroduktion

Här får du som nyss kommit till Sverige fokusera på svenska språket samtidigt som du läser andra ämnen som du behöver för att komma vidare i studier. Tillsammans med dig tar vi fram en individuellt anpassad studieplan.

Tillsammans med dig tar vi fram en individuellt anpassad studieplan. Du går hos oss cirka 2–3 år.

Språkintroduktion på Bernadottegymnasiet

Här på Bernadotte har vi SPV-profil, specialpedagogisk verksamhet, det innebär

  • att du läser i långsammare takt
  • har max åtta ämnen
  • två lärare i klassrummet
  • specialpedagog som arbetar tillsammans med lärarna på språkintroduktionsprogrammet. 

Lokaler

Skolan ligger i Münchenbryggeriet vid Södermälarstrand. Klassen har två hemklassrum och i skolan finns matsal, bibliotek och elevcafé.

En vanlig dag

Klassen börjar och slutar vid samma tid varje dag.  Vi har gemensamma raster och äter lunch vid samma klockslag varje dag. Vi har svenska på schemat varje dag.

Ämnen du kan studera

Här är de ämnen som kan ingå i din studieplan

  • svenska som andraspråk
  • matematik
  • engelska
  • idrott och hälsa
  • so: religion, samhällskunskap, geografi och historia.

Nästa steg

När du uppnår gymnasiebehörighet kan du söka till ett nationellt program på en gymnasieskola. Om du inte uppnår gymnasiebehörighet kan du välja att söka till ett annat introduktionsprogram, till vuxengymnasium eller att gå ut i arbetslivet.

Uppdaterad