Språkintroduktion

Språkintroduktion vänder sig till dig som behöver en lugn studiemiljö för att lära dig svenska.

Introduktionsprogrammet språkintroduktion är för dig mellan 16 och 20 år som vill utbilda dig vidare men ännu inte har godkända betyg i svenska och andra ämnen.

Målet med utbildningen är att du ska nå den kunskapsnivå som krävs för att gå vidare till andra utbildningar eller arbete och att stärka din självkänsla och ditt självförtroende. Du ska också på olika sätt förberedas för såväl kommande studier som yrkesval.

Skolans studie- och yrkesvägledare kan ge dig individuell vägledning under utbildningen.

På Bernadottegymnasiet erbjuder vi dig undervisning i

  • svenska som andraspråk
  • matematik
  • samhällskunskap
  • geografi
  • historia
  • religion
  • idrott och hälsa
  • modersmål

Du erbjuds även studiehandledning på ditt modersmål.

Studerar på språkintroduktionsprogrammet är du också, så mycket det går, med i övrig verksamhet på skolan. Det betyder att du ingår i en tropp, en mentorsgrupp, som träffas regelbundet för gemensamma aktiviteter.

Du deltar också i andra aktiviteter under läsåret, bland annat under introduktionsperioden varje läsår som avslutas med tre dagars gemensam vistelse i skärgården.

Väljer du att studera språkintroduktion på Bernadottegymnasiet är du införstådd med skolans skoletik och följer den.

Uppdaterad