Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet ger dig bred kunskap om hur individ, grupp och samhället förhåller sig till varandra utifrån olika ämnesperspektiv.

Du får goda färdigheter i att använda digitala verktyg.

Inriktning beteendevetenskap

Beteendevetenskapen behandlar människan i samhället. Hur vi socialiserar, utvecklas och samspelar med varandra.

Du får öva på många moment praktiskt, ofta i natursköna miljöer.

Inriktningen ger dig skicklighet i att kunna leda en grupp och att använda rätt kommunikation vid rätt tillfälle. Det gynnar dig både vid högre studier och vid anställning.

Programfördjupningskurser 300 poäng

  • Pedagogiskt ledarskap, 100 poäng
  • Internationella relationer, 100 poäng
  • Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering, 100 poäng

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2024/2025: Samhällsvetenskapsprogrammet, beteendevetenskap, Bernadottegymnasiet (pdf)

Uppdaterad