Det här är Bernadottegymnasiet

Utifrån fyra ledord arbetar vi för att du ska lyckas med dina studier. Du ska få en stabil grund för ditt framtida studie- och yrkesliv.

 

Bernadottegymnasiet har en stark profil mot ledarskap och friluftsliv.

Fysisk aktivitet och vistelse i naturen gynnar dina studier genom ökad koncentration och kreativitet.

Träna dig på att samarbeta i grupp och på att låta andra leda dig. Med ökad kunskap och successivt ökat ansvar leder du andra. Med aktiviteter i ledarskap ger din utbildning vid Bernadottegymnasiet kunskaper i vad som kanske är en av världens svåraste konster - ledarskap.

På Bernadottegymnasiet värnar vi om en god studiemiljö med studiero och social trygghet. De fyra ledorden är 

  • synlighet - Du är en del av en skola som värnar synlighet.
  • struktur - Din skola bygger på tydliga regler och strukturer för att främja trygghet och studier.
  • ansvar - Du har ett gemensamt ansvar tillsammans med andra elever och personal på skolan.
  • stöd - Du erbjuds stöd i och utanför klassrummet.

Tropp

Begreppet tropp är en militär term. Du bildar en tropp tillsammans med elever från alla årskurser. Troppen träffas ungefär var tredje vecka, många gånger för att tävla eller lösa uppgifter tillsammans.

Det finns 12 troppar på skolan. Du ingår i samma tropp under hela gymnasietiden. I årskurs tre leder du en tropp tillsammans med andra tropptreor.

Skoletik

Vi är stolta över vårt fokus på ordning och trygghet. Alla elever som börjar hos oss skriver under ett förväntansdokument och åtar sig att följa våra ordningsregler .

Vi fäster stor vikt vid gott uppförande och bemötande eftersom vi vet att detta skapar goda relationer och ett gott arbetsklimat.

Bernadottegymnasiet är ett föredöme när det gäller kamratskap, omtanke, trivsel och ett respektfullt uppträdande.

Lokaler

Vårt skolbibliotek, som är nyrenoverat, delar vi med Kungliga Svenska balettskolan. Skolbibliotekarien hjälper gärna till med ditt skolarbete eller rekommenderar en bra bok.

Skolmåltider

Bernadottegymnasiet delar skolrestaurang med Kungliga Svenska balettskolans elever och personal.

Lärare och personal

90 % av våra lärare är behöriga och har - förutom undervisning – ett ansvarfullt uppdrag som mentor för dig som elev.

Elevhälsa

Elevhälsan arbetar förebyggande. De hjälper dig att nå undervisningens mål och underlättar för dig att lära och utvecklas.

Här finns

  • skolpsykolog
  • skolkurator
  • skolläkare
  • skolsköterska
  • specialpedagog
  • studie- och yrkesvägledare.

Uppdaterad