Elevhälsan

Skolans elever har tillgång till elevhälsa.

Elevhälsan arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande med insatser för att främja elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsan omfattar

  • medicinska insatser
  • psykologiska insatser
  • psykosociala insatser
  • specialpedagogiska insatser.

Skolsköterska

Camilla Rogala

Telefon
Telefon 076-124 21 40
E-post
E-post camilla.rogala@edu.stockholm.se

Skolläkare

Vasiliki Vanky

Tid bokas av skolsköterskan.

Specialpedagog

Love Nilsson

Telefon
Telefon 076-124 21 33
E-post
E-post love.nilsson@edu.stockholm.se

Uppdaterad