Elevhälsan

Skolans elever har tillgång till elevhälsa.

Elevhälsan arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande med insatser för att främja elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsan omfattar

  • medicinska insatser
  • psykologiska insatser
  • psykosociala insatser
  • specialpedagogiska insatser.

Skolsköterska

Susanne Säter

Skolsköterskan träffas måndag, tisdag och varannan onsdag.
Telefon
Telefon 0722-20 36 58
E-post
E-post susanne.sater@edu.stockholm.se

Specialpedagog

Love Nilsson

Telefon
Telefon 076-124 21 33
E-post
E-post love.nilsson@edu.stockholm.se

Uppdaterad