Elevhälsa

Elevhälsan arbetar förebyggande och medicinskt.

Skolsköterska

Camilla Rogala

Telefon
Telefon 076-124 21 40
E-post
E-post camilla.rogala@edu.stockholm.se

Skolläkare

Vasiliki Vanky

Tid bokas av skolsköterskan.

Specialpedagog

Love Nilsson

Telefon
Telefon 076-124 21 33
E-post
E-post love.nilsson@edu.stockholm.se

Uppdaterad